سکویا شیمی

شرکت

نامی مطمئن در شیمی ایران

ایران - تبریز - مرکز رشد واحد های فناور - واحد 24

پیامک : 10000353817190 | تلفن : 0413543870 | فکس : 02143856434 | موبایل : 09361493876

تجهیزات آزمایشگاهی

مواد آزمایشگاهی

پرداخت آنلاین

ورود به فروشگاه

کارگاه های آموزشی به همراه انجام محاسبات شیمی تئوری

Gaussian , Hyperchem , Spartan &....

دسته بندی محصولات

آخرین مقالات