دستگاه پلاروگراف

دستگاه i797 برای اندازه گیری عناصر به صورت دستی و کاربردهای آموزشی مورد استفاده قرار می­گیرد.

این سیستم دارای حساسیت بالا برای کلیه روش‌های ولتامتری می‌باشد. هر ماده‌ای که به روش ولتامتری قابل اندازه‌گیری باشد را می‌توان با این سیستم  اندازه گیری نمود. سیستم، شامل دستگاه مدل i797 با لوازم استاندارد همراه آن بوده که با اتصال به کامپیوتر، انتخاب کاربرد خاص از فایل‌های مربوطه و فراخوانی روش از حافظه دستگاه، می‌توان آزمایش را شروع کرد. ارتباط دستگاه با کامپیوتر از طریق پورت USBخواهد بود. این سیستم به‌صورت دستی کار می‌کند و برای اندازه‌گیری های کمی به صورت روزمره و یا تحقیقاتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد

پلاروگراف Metrohm  ابزاری ساده، ارزان برای اندازه گیری کمی عناصر در حد Trace  اندازه گیری فلزات سنگین، بعضی از آنیونها و بعضی مواد آلی

از آزمایشگاههای ژئوشیمی مرکز پژوهشهای سازمان زمین‌شناسی کشور آزمایشگاه پلاروگرافی می‌باشد. عمده فعالیت این آزمایشگاه آنالیز عناصر فلزی در نمونه های ژئوشیمی ومینرالیزه و به طور عمده آنالیز عناصر تنگستن و مولیبدن می‌باشد.

تکنیک های ولتامتری بر اساس کنترل پتانسیل الکترود و اندازه گیری جریان حاصل استوار هستند.

پلاروگرافی یک تکنیک ولتامتری است که الکترود جیوه قطره چکان (DME) را به عنوان الکترود کار بکار می گیرد.

در پلاروگرافی معمولی، پتانسیل اعمال شده به DME‌  در برابر یک الکترود مرجع بطور خطی از یک پتانسیل آغازی تا نهایی پویش و جریان حاصل اندازه گیری می شود تا پلاروگرام مورد نظر بدست آید.

 آزمایشگاه آماده‌سازی پلاروگرافی

 این آزمایشگاه مختص آماده سازی عناصر W, Mo طراحی شده است. این آزمایشگاه دارای ۱ کارشناس متخصص و یک تکنسین برای آماده سازی نمونه ها می باشد. نمونه بعد از توزین جهت ذوب قلیایی در کوره تحت دمای بالا قرار می گیرد و پس از آن با خنثی سازی و افزدون شناساگرهای مورد نیاز نمونه جهت خوانش با دستگاه پلاروگراف آماده می شود.

 روش آماده سازی آزمایشگاه پلاروگرافی

  – توزین ۰٫۲۵gr نمونه

 – ذوب قلیایی با KoH, NaOH

– خنثی‌سازی با اسید سولفوریک

– افزودن ماندلیک اسید و سیکونین و کلرات سدیم

– خوانش توسط دستگاه

این پست در دسته بندی مقالات ارسال شده است. لینک مذکور را بوتمارک نمایید permalink.