دانستنی های کالا

دستگاهی است دارای یک موتور لرزاننده که قابلیت نصب الک روی آن وجود دارد و با لرزش خود مواد موجود در الک ها را نسبت به ریزی و درشتی سرند می کند.
قابلیت نصب ۵ عدد الک ۸ اینچ و یک زیر الکی را داراست.
دارای تایمر ۱۲۰ دقیقه می باشد.