ارلن یا بالن ارلنمایر (به آلمانی: Erlenmeyer) (به انگلیسی: Erlenmeyer Flask) نوعی ظرف آزمایشگاهی مخروطی شکل است که عموماً در جهت جوشاندن مایعات آزمایشگاهی و جدا سازی گازها به کار می‌رود. ارلن یا ارلن مایر که آنرا دانشمندی به همین نام یعنی ریچارد ارلن مایر اختراع کرد و او شیمی دان معروف آلمانی بود و در آزمایشگاه نیاز شدیدی به ظرفی داشت که مایعات را به حجم برساند ارلن یک ظرف مخروطی شکل است که معمولا در آزمایشگاه برای به حجم رساندن و جوشاندن و اتوکلاو مایعات انجام میگردد