سنجش PH از ۰ تا ۱۴ با دقت ۰٫۰۱
نمایش پتانسیل در محدوده ۱۹۹۹+ تا ۱۹۹۹- میلی ولت با دقت ۱ میلی ولت
نمایش دما از ۳۰- تا ۱۰۰ درجه سیلیسیوس با دقت ۰٫۱ درجه
نمایشگر دیجیتال ۳٫۵ رقمی
توانایی اتصال به انواع الکترودهای یون سلکتیو
دارای میله و پایه نگهدارنده الکترود
دارای بافر های ۴ و ۷ و ۹
دارای الکترود
دارای سنسور دما